Brief von Johann Gottfried Seume an Garlieb H. Merkel, den Homme de lettres, Leipzig, vom 10.05.1797, in der Sammlung Merkel 2, Briefe, Ms. 930a, LU Akadēmiskā bibliotēka

Erasmus+ projekta “Apgaismības mediju prakses / Medienpraktiken der Aufklärung” Vasaras skola Rīga, 28.08.-03.09.2017 un Tartu, 04.09.-10.09.2017

Starptautiskā vasaras skola Rīgā un Tartu, kas notiks Erasmus+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības projekta ietvaros, pievērsīsies ļoti nozīmīga 18. gadsimta otrās puses Eiropas kultūras vēstures fenomena izpētei – Baltijas apgaismībai. Referātos, semināros, praktiskās nodarbībās un diskusijās tiks apzinātas un izgaismotas šīs vēsturiskās parādības lokālās īpatnības un universālā piederība. Vasaras skola Rīgā piedāvā četru partnerības augstskolu – Potsdamas, Tartu, Bordo un Latvijas Universitātes – dalībniekiem iespēju, starptautisku zinātnes ekspertu vadībā un ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo un Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latviešu folkloras krātuvi iepazīties praksē ar Baltijas apgaismības nozīmīgākajiem tekstuālajiem, muzikālajiem un vizuālajiem medijiem, to funkcijām un komunicētajām idejām. Jautājums par Baltijas apgaismības “mantojuma” diskursīvo raksturu dažādu formu medijos un nozīmi sociālajos procesos 19. un 20. gadsimtā tiks noskaidrots padziļinātās akadēmiskās refleksijās, piemēram, lasot un diskutējot literāros, vēsturiski-filozofiskos un publicistikas tekstus. Tartu Universitātē vasaras skolas ietvaros no 5. līdz 6. septembrim notiks IX Baltijas literārai kultūrai veltītais simpozijs „Medien der Aufklärung / Aufklärung der Medien“ (Apgaismības mediji / mediju apgaismība). Vasaras skolas norišu programmas Rīgā un Tartu publicētas LU un Tartu Universitātes projekta “Apgaismības mediju prakses / Medienpraktiken der Aufklärung” (arī via Universität Potsdam, skatīt www.uni-potsdam.de/mda/programm/sommerschule.html) mājaslapās.


 

 

 

Vasaras skolas plakāts:


 

 

Vasaras skolas programma:


 

 

Dalīties